Bedeli belli oldu… Yoklama kaçağı ve bakayalar fazladan ne kadar ödeyecek

Meclis’e gönderilen Askeri Ceza Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; hem bedelli askerliği tekrar düzenleyen ve kapsamı genişleten hem de astsubayların misyona başlama statülerini tekrar belirleyen hususlar içeriyor. Kanun tasarısı bunların dışında da birçok yeni düzenleme getiriyor.

Mevcut durumda yüksekokul mezunu astsubaylar, 9. derecenin 1. kademesinden vazifeye başlarken, Meclis’te görüşülen tasarının yasalaşması halinde yüksekokul mezunu astsubaylar 9. derecenin 2. kademesinden misyona başlatılacak.

Görevde olan ve emeklilerin kademesinin artırılması ile özlük hakları da güzelleşecek. Tasarı ile en az 2 yıl ve daha uzun müddetli yüksek tahsilini tamamlamış olan astsubayların bulundukları derece ve kademelere bir kademe ek edilecek ve böylelikle maaşlarında ve öbür haklarında düzgünleştirme yapılacak. Bu uygulamadan emekliler de yararlanacak.

BUGÜN İÇİN BEDEL 56.506 TL

550 bin şahsa askerlik affı içeren düzenleme dün Meclis’e sunuldu. Düzenlemeye nazaran, yoklama kaçağı ve bakayalar, bedelli askerlikten yararlanabilecek.

Hürriyet müellifi Noyan Doğan, bugünkü köşesinde bedelli askerlikte merak edilenleri unsurlar biçiminde kaleme aldı.

Noyan Doğan’ın yazısında ilgili kısım şöyle:

“1- Sıhhat muayenesinden geçip de ‘askerliğe elverişli’ dokümanı alanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.

2- Bedelli askerlik bedeli memur katsayısına nazaran hesaplanıyor. Memur katsayısı da ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa belirleniyor. Bedelli askerliğe müracaat tarihi ile bedelin ödendiği tarih ortasındaki farklılık nedeniyle de bugüne kadar ödenecek bedel fiyatında tereddütler oluşuyordu. Örneğin, bedelli için şubat ayında başvuran bir kişinin ödeyeceği bedel, yılın birinci altı ayındaki memur katsayısına nazaran hesaplanırken; bedel ağustos ayında ödenecekse bu sefer yılın ikinci devrine ilişkin memur katsayısı üzerinden hesap yapılıyor. Bu durum da tereddütlere neden oluyordu. Meclis’te görüşülen tasarı yasalaştığında, askerlik için bedel ne vakit ödenecekse o tarihteki memur katsayısı üzerinden hesap yapılacak. Bugün için bedelli askerlik meblağı 240.000 gösterge sayısı ile bugünkü 0,235445 memur katsayısının çarpımı sonucu çıkan 56.506 lira. Temmuz ayında memur katsayısı artacağından askerlik bedeli de yükselecek.

YENİ HAKLAR TANINIYOR

3- Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin sayısı, Ulusal Savunma Bakanlığı’nın belirlediği sayının üzerinde ise bedelliden yararlanacaklar için kura ile seçim yapılıyor. Kura sonucu bedelli askerliğe hak kazanıp da bu haktan yararlanmayanlara yeni bir hak verilmeyecek.

4- Mevcut durumda bedelli askerlikten yararlanabilmek için askerlik yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya (sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlar) yahut gizli (20 yaşına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş bulunanlar) olmamak gerekiyor, bu bireyler bedelliden yararlanamıyor. Kanun tasarısı ile bu durumda olanlar da bedelli askerlikten yararlanabilecek. Lakin müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olanlar daha fazla bedel ödeyerek bedelli askerlikten daima olarak faydalanabilecekler. Fazla ödenecek bedel ise tasarıda yer aldı. Buna nazaran yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya kalınan her bir yıl için asteğmen maaşının yaklaşık bir aylık fiyatına denk gelen 40.000 gösterge sayısının memur aylık katsayısı çarpımı sonucu belirlenen meblağ ödenecek. Bu sayı da bugün için 9.417 lira. Bugün üzerinden bir hesap yapacak olursak; yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya durumunda olanlar öncelikle 56.506 lira bedelli askerlik fiyatı ödeyecek. Şayet üç yıl boyunca yoklama kaçağı ise yıllık 9.417 lira üzerinden 28.251 lira da fazla bedel ödeyecekler; böylelikle bedelli askerlik için ödenecek fiyat 84.757 lira olacak.

DÖVİZLE ASKERLİĞE AF

5- Yasa tasarısı ile yurtdışında yaşayıp, dövizle askerlik imkanından yararlananlara da yeni imkan tanınıyor. Tasarı yasalaşırsa ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri yahut rastgele bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla müddetle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar için yeni bir hak tanınacak. Bu durumda olanlar tekrar müracaat etmeleri halinde dövizle askerlik bedeli üzerine 40.000 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağı -ki, bugün için bu sayı 9.417 lira- müracaat tarihinde Merkez Bankası’nca tespit edilen döviz alış kuruna nazaran müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.”