Mahmut Efendi ve Cheryl Flake

(İlk perde)

Mahmut Ustaosmanoğ­lu…

Ya da bilinen ismiyle Mah­mut Efendi…

Nakşibendi Halidi ko­luna mensup İsmailağa cemaati lideri…

Perşembe günü vefat etti, uzun sakallı, cübbeli, şalvarlı, sarıklı kıyafetli bin­lerce insanın iştirakiyle cu­martesi toprağa verildi.

İnandığı üzere yaşamış 93 yaşındaki bir beşere her daim olduğu üzere “karşı mahallenin” toplumsal medya hesaplarından hakaret eden paylaşımlar yapıl­dı. En hafifini yazayım:

Kimi “tarikatların panze­hiri” laikliği hatırlattı, kimi “yeni pir atamasının” Türk Ceza Kanunu’na ay­kırı olduğunu belirtti, kimi de cenazenin bayanlara yasak olmasını husus etti…

(İkinci perde)

Milliyet gazetesinin pazar günü manşetinde ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake’nin eşi Cheryl Fla­ke vardı:

“Cheryl Flake, meskeninin kapılarını Milliyet’e açtı.”

Röportaj, “İstanbul’u şöy­le sevdik, Göcek’e bayıldık, konutumuzda Türk fotoğraflar var, Maraş dondurması harika” üzerineydi!

Maalesef, “Turkish ke­bap çok güzel” röportajı­nı aşamıyor Türk medyası! Bu da son gibisi oldu…

Bu “iki perde” ortasında fark var üzere gözükmüyor değil mi? Halbuki var:

İKİ CEMAAT BENZERLİĞİ

Biri, Müslüman…

Diğeri, Hıristiyan…

Biri, Nakşibendi Ha­lidi’ye koluna mensup İsmailağa cemaati…

Diğeri, İsa Mesih’in Son Vakit Sevgililer Kilisesi koluna mensup Mormon cemaati…

Birinin merkezi İstanbul Çarşamba ise…

Diğerinin merkezi ABD Utah

Nakşibendiler ortasında daha köktenci olduğu üzere Mormon kümeleri ortasında da aşırılar var. Her ikisi de kapalı dini yapılar…

Her ikisi de deneyime oluşan güçlü sezgisi mis­tik/ezoterik yaklaşıma sahip: Seçilmişlik-kurtarı­cılık…

Her ikisinde de:

-Dayanışmacı topluluk duygusu var.

-Tarikatı yaymaya daya­lı “misyoner” hizmetleri­ne ehemmiyet verirler.

-Allah’a geri verene kadar vücutlarını koru­mak için alkol üzere madde­lerden uzak dururlar.

-Erkeklerin çok eşliliği­ni desteklerler…

-Kadınların cinsiyet rolle­ri birebirdir; ikincil plandadır­lar. En az beş çocuk ister­ler. Kürtaja karşıdırlar.

-Kadınlara kıyafet zorun­luluğu vardır…

-Ticaretle uğraşırlar…

-En büyük para kaynağı bağışlardır…

Her ikisinin de başı kimi vakit cinayet vs. ile kaygıya girer!

Kuşkusuz başka oldukları ritüeller de var; erkeklerde uzun saç ve sakal Mor­monlar’da yasak.

Uzatmayayım. (Özün­de tarihî akışları birbirine paralel olarak ilerlemiş iki dini hareket; Ahmediler ve Mormonlar birbirine daha misal. Ki Mormon akademisyen olan Garth Jones, İslam ile Mormon ilgisi konusunda uzun yıllar çalıştı…)

Anlatmak istediğim şu aslında:

HOŞGÖRÜNÜZE NE OLDU

Evet, ABD Ankara Büyü­kelçisi Jeffry Flake on kar­deşi beş çocuğu olan tam bir Mormon.

“Modern laiklik” kavra­mının dünyaya yayıldığı ül­kelerin başında ABD gelir.

ABD’nin federal yahut devlet seviyesinde bir resmi dini bulunmamaktadır.

ABD, hem Batı hem de dünya tarihinde açık­ça seküler olan birinci ulus olmuştur.

ABD devleti dini kümelere maddi yardımda bulunmaz.

İşte bu ABD, bir Mormon mensubunu Ankara’ya bü­yükelçi olarak gönderdi. Zira onun diniyle-inan­cıyla ilgili değil…

Mormon büyükelçinin eşiyle röportaj Milliyet gazetesinin manşetine ta­şıdı. İlk defa bir Mormon ailesinin Ankara’da elçilik misyonunda olmasına rağ­men tek soru sorulmadığını geçelim…

Mormon hanımefen­di Cheryl Flake’nin “suya sabuna dokunma­yan” sözleri gazete manşe­tinde yer alırken, Mahmut Efendi’nin vefatı üzerine medyada onca laf söyle­meyi nasıl pahalandırmak gerekiyor?

Oysa. İkisi de cemaat mensubu. Ve “Atatürk­çü” bir gazete cemaat mensubuna manşetinde yer verirken, gerisinden yüzbin kişinin yürüdüğü cemaat önderinin cenazesi­ni küçük haber bile yap­mıyor!

Laiklik bu mu? İnan­ca düşmanlık ile laikliği bir­birine karıştırmıyor muyuz?

İlköğretim seviyesi bilinçle­ri ile bazıları ne koca laflar ediyor? On binler “şeyh” bildikleri din adamının tabutu akabinde yürüyorsa bunu kavramaya çalışmak kaide değil mi?

Erdoğan bu cenazeye gidiyor laf ediliyor, Kılıç­daroğlu Hacı Bektaş-ı Veli merasimine gidiyor laf edilmi­yor! Bu ikilemi tartışmak gerekmiyor mu?

Sanıyorum beşerler bil­mediklerinden korkuyor.

Rahmetli Mahmut Efendi ile çok farklı dünya görüşlerine sahiptik. Bu düşmanlık yapacağımız manasına gelmez. Birbiri­mizi anlamak zorunda­yız, birbirimizin hayatına müdahale etmememiz gerektiğinin şuurunda olmalıyız. Toplumsal barış böyle sağlanır.

Mormon Cheryl Flake’e karşı hoşgörünün yüzde birini kendi inanmış insanını­za da gösterin lütfen.

Soner Yalçın